Sikkerhetsvurdering

Eksempel på trær som kan utgjøre en risiko. Noen skader kan være vanskelige å oppdage.
Vi har lang erfaring i å avdekke svakheter.