Råtevurdering

Vi har ekspertise på råtevurdering av alle typer trær, og kan hjelpe deg med å avgjøre om et tre utgjør en risiko eller ikke. Det er nemlig ikke sikkert at slik råte synes på utsiden av trestammen. Vi vet hvilke tegn vi skal se etter, dessuten kan vi ta prøver for analyse.