Picus Sonisk Tomograf

Picus Sonisk Tomograf er et måleinstrument som kartlegger råte og hulrom i et stående tre uten å gjøre inngrep som boring, som kan skade et friskt tre.

Slik gjøres det:
Små nagler i ytterveden får montert sensorer i en ring rundt hele treet. Disse får et lett slag av en hammer. Sensorene og hammeren lager et avansert nettverk av målepunkter og er linket til et instrument som leser lydhastigheten mellom alle punktene.

Lyden reiser raskest i hard ved, langsommere i mykere ved og langsomst i hulrom. Instrumentet oversetter denne informasjonen til et fargebilde hvor brunt er hard ved, lysebrunt noe mykere, lilla bløt ved, og blått til hvitt representerer hulrom slik illustrasjonene viser.

Litt råte og hulrom i trestammen er ikke nødvendigvis et problem. Dog bør den friske veggen ha en minimum tykkelse tilsvarende 1/3 av radius på trestammen, slik den røde linjen som er synlig i ytterkant av bildet
(under, bilde 1, 2 og 3) viser denne minimums-grensen.

Ved hjelp av disse bildene og den visuelle inspeksjonen som balanse i krona etc. kan vi gi en langt bedre bedømmelse av sikkerheten til treet.

Bildene over viser klart forskjellen i trær vi har målt.
Nr. 1 ble felt umiddelbart.
Nr. 2 ønsket kunden å beholde (vi reduserte noe vekt i krona og vil komme tilbake om 3 år for ny inspeksjon).
Nr. 3 er helt solid og kan stå i mange år. Det hyggeligste resultatet.