Graveinspeksjon

Ved graving i nærheten av trær og røtter krever Oslo Kommune inspeksjon av godkjent og sertifisert arborist for å sikre at røtter ikke skades. Trestell tilbyr godkjent mannskap.